CAZACU-ISTRATI IACOB

Născut la 4 noiembrie 1954 în satul Sărăţenii Vechi, raionul Orhei. Poet, ziarist, publicist, istoric, commentator, participant la diferite manifestări cu caracter cultural-literar, social şI

Detaliat...

CEOBANU VITALIE

Născut la 4 mai 1964 în oraşul Floreşti. În trecut redactor-şef  la editura Hiperion (1986-1993). Din 1994 este redactor-şef al revistei Contrafort. Mai activează ca

Detaliat...

CERBUŞCA PAVEL

Profesor de istorie și director adjunct al Liceului AȘM din Chişinău. „…un bun prilej de a ne aminti de unele personalităţi basarabene care au ajutat

Detaliat...

CHIRCĂ SERGIU ION

Născut la 10 octombrie 1934 în satul Lăpuşna, raionul Hînceşti. Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe economice. Fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova 1990-1994 „Principala

Detaliat...

CHIRTOACĂ DORIN

Născut la 9 august 1978 în satul Colonița, raionul Criuleni, actualmente municipiul Chișinău. Primar de Chișinău din 2007 până în present. Prim-vicepreședinte al Partidului Liberal

Detaliat...

CIMPOI MIHAI

Născut la 3 septembrie 1942,  în familia lui Ilie și Ana Cimpoi, țărani din comuna Larga, Județul Hotin, Regatul României, actualmente s.Larga, raionul Briceni. Filolog,

Detaliat...

CODREANU CONSTANTIN

Președintele Blocului Unității Naționale. Membru al Grupului de Inițiativă al Sfatului Țării 2. „Republica Moldova e deja pe capul României!” | „Vremea întrebărilor” cu Robert

Detaliat...

COJOCARU CONSTANTIN

Născut la 19 aprilie 1967 in oraşul Chiev. Primar al ora-şului Edineţ. Vicepreşedinte al Congresului autorităţilor locale din Republica Moldova.

Detaliat...

COLESNIC IURIE

Născut la 12 august 1955 în satul Dereneu, raionul Călărași. Este director al editurii „Museum” (din 1995), director al Casei Cărții „Mitropolit Petru Movilă”. Este

Detaliat...

DABIJA NICOLAE

Născut la 15 iulie 1948 în satul Codreni, raionul Cimișlia. Scriitor, istoric literar, membru al Academiei de Științe a Moldovei, este un scriitor, istoric literar

Detaliat...

DOBROGEANU VASILE

Născut în 1956 la Copăceni, lângă Bălţi. Din 1982 este în funcţia de ector al  Universităţii Pedagogic de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, predând Istoria Moldovei. Este

Detaliat...

DRUC MIRCEA

Născut la 25 iulie 1941 în satul Pociumbăuți, raionul Rîș-cani.  Mircea Druc a îndeplinit funcția de Președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste

Detaliat...

DUCA GHEORGHE

Născut la 29 februarie 1952 în satul Copăceni, raionul Sîngerei. Președinte al Academiei de Științe a Moldovei. „…să facem tot ce este posibil ca să

Detaliat...

DULGHERU VALERIU

Şef department UTM, profesor universitar, doctor habilitat. „In situaţia creata cand perspectivele integrarii europene sunt foarte iluzorii tot mai pregnant apare ideea Unirii cu Romania

Detaliat...

DUMBRĂVEANU ANDREI

Născut la data de 24 ianuarie 1954 în satul Trebisăuţi, raionul Briceni. Regizor, scenarist, doctor conferențiar universitar. „Pe al nostru steag e scris Unire!”. „…Astăzi, supraviețuirea

Detaliat...

DUNGACIU DAN

Născut la 3 octombrie 1968 în oraşul Tîrgul Mur, Româ-nia. Cetăţean al acestei ţări şi RM. Este director al Insti-tutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii

Detaliat...

ERIZANU GHEORGHE

Născut la 8 iunie 1967 în satul Cigîrleni, rайоnul Ialoveni. Este întreprizător, directorul editurii «Cartier».

Detaliat...
1 2 3 4 5