# IUDELE MOLDOVEI

VEZI CARTEA „IUDELE MOLDOVEI (PDF) >>>

ÎN LOC DE PREFAŢĂ

Împotriva Moldovei se duce război! Ca şi acum zeci şi sute de ani, se urmăreşte nimicirea totală a Ţării Moldovei – a poporului Moldovei, ocuparea pămînturilor Moldovei şi nimicirea valorilor spirituale şi naţionale.

În 25 de ani de la Independenţă, care trebuia să reprezinte începutul zidirii unui stat al valorilor naţionale, bunăstării şi dreptăţii, constatăm că Moldova a suferit pierderi uriaşe. Economia şi potenţialul economic a fost distrus, agricultura, pe vremuri printre cele fruntaşe ale lumii întregi, nu mai există, datoriile înfundă ţara şi pe tot cetăţeanul, sistemul educaţional şi de pregătire a cadrelor este desfiinţat, bunurile ţării sînt vîndute şi jefuite, cetăţenii ţării deportaţi la munci negre la străini, copiii lăsaţi pe drumuri, valorile spirituale şi culturale naţionale sînt batjocorite şi scuipate zi de zi, corupţia, trădarea, fărădelegea au devenit ideea principală a celei mai mari părţi a clasei politice….

Toate acestea le avem şi toate acestea zi de zi ucid Ţara şi Poporul.

Trecerea sub tăcere şi nesocotirea acestor realităţi, a faptului că împotriva Patriei noastre se duce război, că se doreşte dispariţia Moldovei şi a moldovenilor, este egală cu colaborarea cu duşmanul ceea ce înseamnă trădare.

Astăzi, ca pe timpurile Marelui Ştefan, Alexandru cel Bun, Petru Rareş, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, şi ale tuturor slăviţilor înaintaşi, ca pe timpurile Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Moldova are nevoie de fiii săi, Moldova are nevoie să fie salvată.

Fiind conduşi de îndrumările Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt al Moldovei, îi chemăm la luptă pe fiii şi fiicele Ţării, pe toţi cei care nu doresc ca în locul monumentului Slăvitului Voievod să fie aşezată urîciunea pustiirii.

Duşmanul cu care se confruntă Moldova, duşmanul cu care ne confruntăm noi – cetăţenii Moldovei – este unul extrem de viclean, josnic şi pervers. Acesta nu apare pe faţă, nu declară război deschis, nu strigă cît de mult urăşte Moldova şi poporul ei. Gura de şarpe a duşmanului zîmbeşte şi frumos vorbeşte, iar războiul împotriva Ţării îl poartă prin trepăduşi („шестёрки”) şi trădători.

Cei care promovează falsurile şi minciuna, corupţii, unioniştii, hoţii şi jefuitorii bunurilor ţării şi ale celor obşteşti şi personale, funcţionari-trădători, cei care nu obosesc în a-şi arunca veninul şi a scuipa cu minciună asupra Moldovei şi trecutului ei sînt uneltele cu care se realizează planurile de nimicire a moldovenilor.

Scrierea pe care o ţineţi în mînă este doar un început în scoaterea la iveală a elementelor distructive şi în atragerea atenţiei cetăţenilor asupra pericolului pe care îl poartă acestea la adresa Patriei. Scoaterea la lumina zilei a coloanei a cincea este un prim pas în lupta pentru Moldova.

Credem că la capitolul gravitatea crimei împotriva Moldovei, nu există deosebire între curentele-uneltele cu care se distruge Ţara. Constituţia Moldovei şi legislaţia descriu exact gravitatea faptei lor, iar Codul Penal prevede răsplata cuvenită pentru fărădelegile săvîrşte împotriva Moldovei şi a poporului ei.

Totuşi, fără a-i lăsa la o parte pe ceilalţi care conştient sau nu s-au lepădat de Moldova şi subminează existenţa ei, credem ca unul dintre principale pericole vine dinspre unionişti. Astăzi, anume această categorie – unioniştii – este cea mai ideologizată, cea mai pestriţă (şi la maţe), şi cea mai avană în nimicirea Ţării Moldovei şi a valorilor ei. Anume unioniştii sînt cei care sînt gata să pună la zid

Moldova, poporul ei şi pe toţi cei care nu vor să accepte fărădelegea lor.

Unionismul şi cei asemănători lui, îşi are rădăcina în minciună şi vicleşug. Ascunderea adevărului, falsificarea istoriei, necunoaşterea sau trecerea sub tăcerea a realităţilor politice şi geopolitice, cumulate cu propagandă în stilul celui de-al Treilea Reih reprezintă armele principale ale purtătorilor şi închinătorilor la acest soi de minciună.

Printre multe realităţi ce sînt ”nevăzute” de către unionişti, atragem atenţia că la ziua de azi România nu mai există ca stat, căci este lipsită cu desăvîrşire de suveranitate. Poporul acestei ţări, inclusiv moldovenii, nu este acela care decide şi îşi hotărăşte viitorul. Suveranitatea României aparţine ”Comitetului Central” de la Washington. Acesta decide cine să fie şeful statului român, cu cine şi ce fel de relaţii externe să aibă, care să fie politica economică, educaţională (apropo ce istorie se studiază în şcolile din România? – nici vorbă acolo de istoria românilor, chiar cu mult mai puţin decît în RM) etc. etc. … şi chiar care să fie impozitele şi TVA-ul.

”Comitetul central” este cel care hotărăşte în ce să creadă populaţia acestui stat. Valorile şi credinţa nu sînt decît marginalizate în folosul drepturilor omului homosexual. România a recunoscut la nivelul cel mai oficial politic drepturile respective ca valoare supremă a statului „român”. Şi mult mai tragic este că spre deosebire de alte state membre ale UE, Ungaria de exmplu, ”clasa politică” „românească” face totul pentru a înfăţişa aceste nelegiuiri drept binefaceri pentru toţi românii şi pe care vor să ni le impună şi nouă prin „unirea” (supunerea) noastră acestor nelegiuiri.

Unioniştii tac despre aceste adevăruri cum tac despre multe altele ce ţin de aşa zisul ”ideal naţional” de astăzi sau despre cum s-a realizat aşa zisul ”ideal naţional” în 1918. Faptul nu trebuie să mire! Unioniştii, atît cei din Moldova, cît şi cei din România, recunosc că sînt urmaşii generaţiei lui Cuza A.I., adică urmaşii unora care la mijlocul sec. XIX au trădat credinţa, valorile, istoria şi au aservit Muntenia şi Moldova de dincolo de Prut celor mai negre forţe ale Apusului – zisul Occident.

Lista de persoane pe care o aveţi în aceste pagini nu este uniformă. Printre ei sînt cei care au făcut din trădare o meserie. În timpurile sovietice aceştia slăveau partidul şi pe Lenin, trădau şi turnau colegii de breaslă, astăzi trădează Moldova, pe Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, valorile şi credinţa (fără a uita să toarne deja colegii de unire). Alături de aceştia îi putem plasa pe cei care urăsc Moldova şi pe moldoveni din toată puterea şi voinţa lor. Pentru ei, noi, moldovenii, sîntem cei care le încurcăm să se integreze în ”lumea civilizată” a Sodomei globale.

O altă categorie sînt cei care trădează pentru bani sau pentru anumite favoruri. Pentru aceştia argumentul ideologic sînt banii. Zeul lor nu este nici măcar Unirea, ci Mamona. Dacă într-o bună zi vor fi plătiţi şi vor găsi beneficii, nu este deloc exclus că vor ”lupta” pentru „retrocedarea” Ardealului Ungariei, sau, de ce nu, pentru legalizarea pedofiliei.

O a treia categorie sînt naivii. Aceştia sînt singurii din listă care ne trezesc compasiunea şi, cunoscîndu-le necunoaşterea de către ei a istoriei şi a modului în care funcţionează societatea de azi, o oarecare înţelegere a poziţiei lor. Aceştia au fost înşelaţi, de-a dreptul amăgiţi, de propaganda veninos-dulceagă a unionismului sodomit anti-românesc, dînd crezare unor colegi de breaslă sau unor activişti publici care sînt vînduţi duşmanilor Ţării şi ai neamului, inclusiv ai poporului român.

Într-un final insistăm că lista de nume care o veţi găsi în această broşură nu este una bătută în cuie. Fără îndoială că ea va fi completată cu nume noi. Mult mai mult sperăm că o parte din nume le vom scoate după ce persoanele îşi vor conştientiza înşelarea în care au fost atrase.

VEZI CARTEA „IUDELE MOLDOVEI (PDF) >>>

***

>>> VEZI: L E G E CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA NR. 985 DIN 18.04.2002 /EXTRASE: TRĂDAREA DE PATRIE. SPIONAJUL/