Împotriva Moldovei se duce război!

Împotriva Moldovei se duce război! Ca și acum zeci și sute de ani, se urmărește nimicirea totală a Țării Moldovei — a poporului Moldovei, ocuparea pămînturilor Moldovei și nimicirea valorilor spirituale și naționale.

În 25 de ani de la Independență, care trebuia să reprezinte începutul edificării unui stat al valorilor naționale, bunăstării și dreptăţii, constatăm că Moldova a suferit pierderi uriaşe. Economia și potențialul economic a fost distrus, agricultura, pe vremuri printre cele fruntaşe ale lumii întregi, nu mai există, datoriile înfundă țara și pe tot cetățeanul, sistemul educațional și de pregătire a cadrelor este desființat, bunurile țării sînt vîndute și jefuite, cetățenii țării deportați la munci negre la străini, copiii lăsați pe drumuri, valorile spirituale și naționale sînt batjocorite și scuipate zi de zi, corupția, trădarea, fărădelegea au devenit ideea principală a celei mai mari părți a clasei politice….

Toate acestea le avem și toate acestea zi de zi ucid Țara și Poporul.

Tăcerea și ignorarea acestor realități, a faptului că împotriva Patriei noastre se duce război, că se dorește dispariția Moldovei și a moldovenilor, este egală cu colaborarea cu dușmanul ceea ce înseamnă trădare.

Astăzi, ca pe timpurile Marelui Ștefan, Alexandru cel Bun, Petru Rareș, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, și tuturor slăviților înaintași, ca pe timpurile Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Moldova are nevoie de fiii săi, Moldova are nevoie să fie salvată.

Fiind conduși de îndrumările Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt al Moldovei, îi chemăm la luptă pe fiii și fiicele Țării, pe toți cei care nu doresc ca în locul monumentului Slăvitului Voievod să fie așezată urîciunea pustiirii.

Dușmanul cu care se confruntă Moldova, dușmanul cu care ne confruntăm noi — cetățenii Moldovei — este unul extrem de viclean, josnic și pervers. Acesta nu apare pe față, nu declară război deschis, nu strigă cît de mult urăște Moldova și poporul ei. Gura de șarpe a dușmanului zîmbește și frumos vorbește, iar războiul împotriva țării îl poartă prin trepăduși (шестёрки) și trădători.

Cei care promovează falsurile și minciuna, corupții, unioniștii, hoții și jefuitorii bunurilor Țării și ale celor obștești şi personale, funcționari-trădători, cei care nu obosesc în a-și arunca veninul și a scuipa cu minciună asupra Moldovei și trecutului sînt uneltele cu care se realizează planurile de nimicire a moldovenilor.

Scrierea pe care o țineți în mînă este doar un început în scoaterea la iveală a elementelor distructive și în atragerea atenției cetățenilor asupra pericolului pe care îl poartă acestea la adresa Patriei. Scoaterea la lumina zilei a coloanei a cincea este un prim pas în lupta pentru Moldova.

Credem că la capitolul gravitatea crimei împotriva Moldovei, deosebire între curentele-uneltele cu care se distruge Țara nu există. Constituția Moldovei și legislația descriu exact gravitatea faptei lor, iar Codul Penal prevede răsplată cuvenită pentru fărădelegile săvîrșite împotriva Moldovei și a poporului ei.

Totuși, fără a-i lăsa la o parte pe ceilalți care conștient sau nu s-au lepădat de Moldova și subminează existența ei, credem ca unul din principale pericole vine dinspre unioniști. Astăzi, anume această categorie — unioniștii — este cea mai ideologizată, cea mai pestriţă (şi la maţe), și cea mai avană în nimicirea Țării Moldovei și a valorilor ei. Anume unioniștii sînt cei care sînt gata să pună la zid Moldova, poporul ei și pe toți cei care nu vor să accepte fărădelegea lor.

Unionismul, și cei asemănători lui, își are rădăcina în minciună. Ascunderea adevărului, falsificarea istoriei, necunoașterea sau trecerea sub tăcerea a realităților politice și geopolitice, cumulate cu propagandă în stilul celui de-al Treilea Reih reprezintă armele principale ale purtătorilor și închinătorilor la acest soi de minciună.

Printre multe realități ce sînt „nevăzute” de către unioniști, atragem atenția că la ziua de azi România nu mai există ca stat, căci este lipsită cu desăvîrşire de suveranitate. Poporul acestei țări, inclusiv moldovenii, nu este acela care decide și își hotărăște viitorul. Suveranitatea României aparține „Comitetului Central” de la Washington. Acesta decide cine să fie șeful statului român, cu cine și ce fel de relații externe, care să fie politica economică, educațională (apropo ce istorie se studiază în școlile din România? — nici vorbă acolo de istoria românilor, chioar cu mult mai puţin decît în RM) etc. etc. … și chiar care să fie impozitele și TVA-ul.

„Comitetul central” este cel care hotărîşte în ce să creadă populaţia acestui stat. Valorile și credința nu sînt decît marginalizate în folosul drepturilor omului homosexual. România a recunoscut la nivelul cel mai oficial politic drepturile respective ca valoare supremă a statului „român”. Și mult mai tragic este că spre deosebire de alte state membre ale UE, Ungaria de exmplu, „clasa politică” „românească” face totul pentru a înfăţişa aceste nelegiuiri drept binefacerio pentru toţi românii pe care vor să ni le impună şi nouă prin „unirea” (supunerea) noastră acestor nelegiuiri.

Unioniștii tac despre aceste adevăruri cum tac despre multe altele ce țin de așa zisul „ideal național” de astăzi sau despre cum s-a realizat așa zisul „ideal național” în 1918. Faptul nu trebuie să mire! Unioniștii, atît cei din Moldova, cît și cei din România, recunosc că sînt urmașii generației lui Cuza A.I., adică urmașii unora care la mijlocul sec. XIX au trădat credința, valorile, istoria și au aservit Muntenia și Moldova de dincolo de Prut celor mai negre forţe ale Apusului — zisul Occident.

Lista de persoane pe care o aveți în aceste pagini nu este uniformă. Printre ei sînt cei care au făcut din trădare o meserie. În timpurile sovietice aceștia slăveau partidul și pe Lenin, trădau și turnau colegii de breaslă pe (unii dintre ei îi turnau soțiile), astăzi trădează Moldova, pe Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt, valorile și credința (fără a uita să toarne deja colegii de unire). Alături de aceștia îi putem plasa pe cei care urăsc Moldova și pe moldoveni din toată puterea și voința lor. Pentru ei, noi — moldovenii — sîntem cei care le încurcăm să se integreze în „lumea civilizată” a Sodomei globale.

O altă categorie sînt cei care trădează pentru bani sau pentru anumite favoruri. Pentru aceștia argumentul ideologic sînt banii. Dacă într-o bună zi vor fi plătiți și vor găsi beneficii, nu este exclus că vor „lupta” pentru retrocedarea Ardealului Ungariei, sau, de ce nu, pentru legalizarea pedofiliei.

O a treia categorie sînt naivii. Aceştia sînt singurii din listă care ne trezesc compasiunea şi, cunoscîndu-le necunoaşterea de către ei istoriei şi a modului în care funcţionează societatea de azi, o oarecare înţelegere a poziţiei lor. Aceştia au fost înşelaţi, de-a dreptul amăgiţi, de propaganda veninos-dulceagă a unionismului sodomit anti-românesc, dînd crezare unor colegi de breaslă sau unor activişti publici care sînt vînduţi duşmanilor Ţării şi ai neamului, inclusiv ai poporului român.

Într-un final insistăm că lista de nume care o veți găsi în acest site nu este una bătută în cuie. Fără îndoială că ea va fi completată cu nume noi. Mult mai mult sperăm că o parte din nume le vom scoate după ce persoanele îşi vor conștientiza înșelarea în care au fost atrase.

VEZI: „DACĂ GHIMPU GÂNDEȘTE CĂ POATE PUR ŞI SIMPLU SĂ SCUIPE PE CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA – SE ÎNȘEALĂ AMARNIC!” – ION MAHU /VIDEO/

VEZI: APELUL MIŞCĂRII POPULARE „SALVĂM MOLDOVA!” CĂTRE PRIM-MINISTRUL, PAVEL FILIP

VEZI: DECLARAŢIA SPECIALĂ A MIŞCĂRII POPULARE “SALVĂM MOLDOVA!” ÎN LEGĂTURĂ CU MARŞUL UNIONIŞTILOR ŞI CONSTITUIREA “SFATULUI ŢĂRII-2”

VEZI: L E G E CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA NR. 985 DIN 18.04.2002 /EXTRASE: TRĂDAREA DE PATRIE. SPIONAJUL/